Biserica
Biserica


Cod LMI:   BC-II-m-B-00912
Coordonate:   N46.280300   E26.608271
Locatie:   oraș Târgu Ocna, str. Victoriei 7Fosta mănăstire Precista - timp de 202 de ani, astăzi biserica „Adormirea Maicii Domnului” - din 1885 - a fost înălţată în 1491 de boierul Gheorghe Ursache şi apoi refăcută şi mărită în anul 1860. Impunătoare și parcă mândră de vechimea ei, biserica străjuiește împrejmuirile prin măreție, fiind construită din cărămidă și piatră cioplită. Biserica este construită în interior în formă de treflă iar în exterior de cruce grecească. Dar mai frumoasă este pe dinăuntru - o mare de aur și culori, cu o impunătoare catapeteasmă ce stăpânește încăperea ce poate fi vizitată oricând. Biserica, construită în Târgu Ocna pe strada Victoriei 7, nu are casă parohială întrucât a fost demolată în anul 1985 de către regimul de tristă amintire. Tot atunci a fost demolat şi un gard foarte frumos de fier forjat care împrejmuia biserica şi casa parohială. Acest gard a fost transferat la Biserica Armenească din Roman.Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica


Un proiect finanţat de OMV Petrom
în competiţia de proiecte din Ţara lui Andrei